???????? ???? ???????

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про основи національного спротиву”

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону
Проект Закону України “Про основи національного спротиву” (далі – проект Закону) розроблено у зв’язку з необхідністю реалізації положень стратегічних документів у сфері національної безпеки і оборони та визначення організаційно-правових засад національного спротиву, його підготовки та ведення, завдань сил безпеки та сил оборони, відповідних повноважень державних органів та органів місцевого самоврядування.
Цей проект Закону врегульовує питання розвитку територіальної оброни, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву, що є невід’ємною складової всеохоплюючої оборони держави на всій території України.

2. Цілі та завдання законопроекту
Цілями проекту Закону є визначення правових та організаційних засад національного спротиву, основ його підготовки та ведення, завдань і повноважень сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву.
Завданнями цього проекту Закону є: формування в Україні національного спротиву; сприяння максимально широкому залученню населення до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави; визначення завдань територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву; встановлення порядку організації, підготовки та ведення територіальної оборони і руху опору; унормування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань національного спротиву; визначення засад фінансування і матеріального забезпечення національного спротиву та забезпечення соціального захисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України та осіб, які виконують завдання руху опору.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
На виконання положень Закону України “Про національну безпеку України” та відповідно до положень Стратегії воєнної безпеки, затвердженої Указом Президента України від 25 березня 2021 року № 121, в державі запроваджено принцип всеохоплюючої оборони, ключовими елементами якої є стійкий опір агресору і використання для відсічі агресії всього потенціалу держави та суспільства.
Закладена у проекті Закону концепція реалізується шляхом розбудови потужної територіальної оборони та створення руху опору, які разом з підготовкою громадян України до захисту держави формують систему національного спротиву. Цей проект Закону надає визначення національного спротиву, територіальної оборони, руху опору, підготовки громадян України до національного спротиву та інших пов’язаних з ними понять.
Положення проекту Закону передбачають залучення широких верств населення України, що сприятиме підвищенню рівня національної стійкості і обороноздатності держави в умовах неконвенційних загроз, а також згуртуванню суспільства, патріотичному вихованню громадян, наданню обороні України всенародного характеру та готовності громадян України до захисту своєї країни.
Законопроектом пропонується визначити:
склад, мету і завдання національного спротиву;
основи побудови, організації і ведення територіальної оборони та руху опору;
порядок підготовки громадян України до національного спротиву;
організацію системи керівництва національним спротивом;
порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України, добровольчих формувань територіальних громад та руху опору;
повноваження сил безпеки та сил оборони, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань національного спротиву;
порядок підготовки, розгортання та ведення територіальної оборони України;
фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного спротиву;
соціальний і правовий захист осіб, які беруть участь у національному спротиві;
відповідальність за порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань національного спротиву.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання
Регулювання правовідносин у зазначеній сфері здійснюється Конституцією України, законами України “Про національну безпеку України”, “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”, “Про Національну поліцію”, “Про Національну гвардію України”, “Про Державну прикордонну службу України”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про військовий обов’язок і військову службу” та іншими законами України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного спротиву здійснюється за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством України джерел.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону
Прийняття проекту Закону України “Про основи національного спротиву” дасть змогу вирішити завдання щодо залучення усього суспільства до протидії загрозам національній безпеці та відбиття агресії з боку іншої держави, вироблення на державному рівні чіткої політики, спрямованої на організацію в Україні національного спротиву як невід’ємної складової всеохоплюючої оборони держави.
Проект Закону врегулює повноваження та взаємодію сил безпеки і сил оборони з усіма державними органами та органами місцевого самоврядування з питань національного спротиву, що сприятиме формуванню загальнодержавної системи національного спротиву.
Проект Закону визначає соціально-правові гарантії учасників національного спротиву, що разом з іншими чинниками створює необхідну мотиваційну основу для широкого залучення громадян України до виконання завдань територіальної оборони і руху опору та визначеного Конституцією України обов’язку із захисту Вітчизни, незалежності і територіальної цілісності України.

Заступник Керівника
Офісу Президента України
Р. Машовець


Джерело: Пояснювальна записка від 25.05.2021 до проекту Закону України “Про основи національного спротиву” (Офіційний сайт Верховної Ради України)