???????? ???? ???????

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям Закону України “Про основи національного спротиву”

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, окупації частини її території особливого значення у забезпеченні захисту незалежності і територіальної цілісності України та протидії загрозам національній безпеці у воєнній сфері набувають територіальна оборона України та рух опору.

Існуюча модель територіальної оборони України досі ґрунтується на підходах та принципах колишнього СРСР, передбачає її розгортання після тривалого відмобілізування відповідного комплекту сил і засобів.

Прийняття проекту Закону України “Про основи національного спротиву” дасть змогу вирішити завдання щодо залучення усього суспільства до протидії загрозам національній безпеці та відбиття агресії з боку іншої держави, вироблення на державному рівні чіткої політики, спрямованої на організацію в Україні національного спротиву як невід’ємної складової всеохоплюючої оборони держави.

Проект Закону “Про основи національного спротиву” має на меті врегулювати повноваження та взаємодію сил безпеки і сил оборони з усіма державними органами та органами місцевого самоврядування з питань національного спротиву, що сприятиме формуванню загальнодержавної системи національного спротиву.

Для реалізації положень Закону України “Про основи національного спротиву” існує потреба у перегляді положень Закону України “Про чисельність Збройних Сил України”.

З цією метою розроблено проект Закону України “Про внесення зміни до
статті 1 Закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям
Закону України “Про основи національного спротиву” для формування органів управління, військових частин та підрозділів територіальної оборони і руху опору.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Цілями та завданнями законопроекту є збільшення чисельності Збройних Сил України з метою створення та забезпечення функціонування окремого роду сил – Сил територіальної оборони Збройних Сил України, а також розвитку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України в інтересах формування руху опору.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується на законодавчому рівні збільшити чисельність Збройних Сил України на 11 000 військовослужбовців для забезпечення функціонування окремого роду сил Збройних Сил України – Сил територіальної оборони, а також подальшої розбудови системи руху опору.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Регулювання правовідносин у зазначеній сфері здійснюється Конституцією України, законами України “Про національну безпеку України”, “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”,
“Про чисельність Збройних Сил України” та іншими нормативно-правовими актами.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Від реалізації Закону України “Про внесення зміни до
статті 1 Закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям
Закону України “Про основи національного спротиву” очікується позитивний вплив на суспільні інтереси, визначення органам державної влади і місцевого самоврядування та органам управління територіальної оборони завдань щодо створення цілісної системи територіальної оборони України, що в підсумку забезпечить підвищення рівня обороноздатності держави.

Реалізація Закону України “Про внесення зміни до
статті 1 Закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям
Закону України “Про основи національного спротиву” також не вплине на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

Прийняття Закону України “Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям Закону України “Про основи національного спротиву” дасть змогу вирішити завдання щодо:

удосконалення порядку організації та функціонування територіальної оборони на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях;

розгортання комплексної та системної підготовки громадян України до національного спротиву.

Заступник Керівника Офісу Президента України Р.Машовець


Джерело: Пояснювальна записка від 25.05.2021 до проекту Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям Закону України “Про основи національного спротиву” (Офіційний сайт Верховної Ради України)